https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-rekrutacji

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Warszawie

rozpocznie się 7 marca br.

 

Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

 

Więcej informacji o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji pojawi się na stronie internetowej Biura Edukacji 27 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LX/1949/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 17 lutego 2022r.

Obwody szkolne

Nowe obwody szkolne - Wilanów

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 23 lutego 2022r. została opublikowana uchwała nr LX/1949/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r. poz 2136)

REKRUTACJA/OBWODY SZKOLNE

Dzielnica Wilanów
Strona główna Miasta Warszawa
Strona główna Ministerstwa edukacji i nauki
Biuletyn informacji publicznej

Przedszkole nr 436 w Warszawie

pomarańczowe słońce

Mapa strony

Kontakt

Adres

Przedszkole nr 436 w Warszawie

ul. Sarmacka 4

02-972 Warszawa

Mapa