DOKUMENTY

Załącznik nr 1. Zasady współpracy z rodzicami

Załącznik nr 2. Regulamin zespołu

Załącznik nr 3. Wniosek o udzielenie ppp

Załącznik nr 4. Wniosek rodzica

Załącznik nr 5. Zawiadomienie rodziców

Załącznik nr 6. Zgoda rodziców

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania przedszkola nr 436 w Warszawie

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa programowa wychowania przedszkolnego

Procedura postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem programowa wychowania przedszkolnego

Procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia się przemocy przez nauczyciela wobec dziecka/ucznia

Ramowy rozkład dnia

Roczny plan pracy

Statut Przedszkola nr 436 w Warszawie ul.Sarmacka 4

Dzielnica Wilanów
Strona główna Miasta Warszawa
Strona główna Ministerstwa edukacji i nauki
Biuletyn informacji publicznej

Przedszkole nr 436 w Warszawie

pomarańczowe słońce

Mapa strony

Kontakt

Adres

Przedszkole nr 436 w Warszawie

ul. Sarmacka 4

02-972 Warszawa

Mapa